Articles Posted in the " Články " Category

  • Úroková sazba

    Úroková sazba

    Procentní vyjádření úrokové sazby vyčísluje, jakou částku finanční instituci, která úvěr (půjčku) poskytla, zaplatí dlužník..  • Újma

    Újma

    Újma v českém právu může být majetkového i nemajetkového charakteru. Újma na jmění se označuje..