Čerpání úvěru

Pokud jste se rozhodli financovat stavbu či rekonstrukci vašeho bydlení pomocí hypotéky, musíte vědět, jakou nemovitost chcete bance jako zástavu za čerpání úvěru nabídnout. Hypoteční úvěr můžeme použít až po vyčerpání vlastních finančních zdrojů nebo úvěru ze stavebního spoření. Čerpání hypotečního úvěru má za úkol danou investici do nemovitosti dokončit.

Jak na čerpání úvěru

Čerpání hypotečního úvěru je možné až po splnění podmínek, které máme jasně stanoveny ve smlouvě o úvěru.

V případě schválení úvěru a podepsání úvěrové smlouvy je jedna z nejdůležitějších podmínek doložení potvrzení o vkladu zástavního práva banky k zastavované nemovitosti do katastru nemovitostí. Aktuálně banky umožňují čerpat úvěr nebo jeho část pouze na základě návrhu zápisu o vkladu zástavního práva.

Další z podmínek čerpání úvěru může být také zaplacení poplatku za vyřízení hypotéky. Někdy mezi podmínky pro čerpání patří také doložení dalších dokumentů jako je třeba potvrzení o bezdlužnosti, stavební povolení.

Způsoby čerpání úvěru

Čerpání úvěru je prováděno bezhotovostně. Pokud je úvěr účelový, jeho čerpání probíhá proplacením faktur jednotlivým dodavatelům nebo odesláním kupní ceny na účet prodávajícího. Neúčelový úvěr je čerpán převedením finančních prostředků na účet klienta.

Čerpání úvěru může být jednorázové třeba u koupi nemovitosti nebo neúčelové půjčky. V případě úvěru na stavbu nemovitosti můžeme úvěr čerpat postupně.

Některé hypotéční banky umožňují také zálohové čerpání úvěru. Příslušná část financí je převedena přímo na účet stavebníka, který s nimi nakládá dle potřeby a po jejich proinvestování bance předkládá za co peníze utratil. Poté může čerpat další zálohu. Postup je stejný až do dokončení celé stavby. Při stavbě svépomocí je toto zálohové čerpání velmi obtížné.

Po dobu čerpání úvěru, až do jeho úplného využití klient neplatí splátky, pouze úroky z aktuálně vyčerpané částky. Období čerpání je časově omezeno. Jeho maximální délka je bankami nastavena na 6 měsíců při jednorázovém čerpání a na 24 měsíců při postupném čerpání úvěru.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup