Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík do něhož se zapisují údaje o podnikatelích. Tyto údaje jsou stanoveny zákonem například sídlo firmy, název, předmět podnikání případně společníci. Do obchodního rejstříku je povoleno nahlížet veřejně a také si z něj pořizovat výpisy.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík vede příslušný rejstříkový soud, kterým je soud krajský. Obsahuje také sbírku listin, které se týkají jednotlivých zapsaných subjektů jako jsou zakladatelská listina, společenská smlouva, apod. Zapisují se do něj tyto subjekty:

 • obchodní společnosti
 • družstva
 • některé podnikající zahraniční osoby
 • fyzické osoby, které podnikají a mají bydliště na území ČR a o zápis si požádají
 • další osoby, které to mají stanoveno právním předpisem

Jak provést zápis

Návrh na zápis můžeme podat v elektronické nebo papírové podobě. Elektronickou podobu mohou podat pouze osoby podepsané elektronickým podpisem. Návrh pro obchodní rejstřík se podává vždy na předepsaném formuláři a musí být úředně ověřen podpis.

Výpis z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejně přístupný. Pokud potřebujete získat informace o některém subjektu, můžete si požádat o výpis z obchodního rejstříku. Najdete v něm základní údaje o firmě jako je název a sídlo, právní formu, předmět podnikání a další. Je potřeba rozlišovat úplný výpis z obchodního rejstříku a výpis platný k určitému datu.

Vymazání z obchodního rejstříku

Při ukončení podnikatelské činnosti je potřeba vymazat i obchodní rejstřík. Výmazem tento subjekt zanikne. Podnikatel musí vždy informovat o veškerých změnách. Pokud potřebujete provést změny, musíte doložit potřebné dokumenty a uhradit správní poplatek.

Údaje zapsané do obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík obsahuje tyto údaje: (vypisujeme jen pár základních)

 • osobní údaje jako jméno a adresa podnikatele
 • předmět činnosti podnikání
 • právní forma
 • den vzniku a zániku právnické osoby
 • fyzická osoba dodává datum narození, rodné číslo, adresu pobytu a místa trvalého bydliště
 • identifikaččíslo osoby IČO
 • statutární orgán, s uvedením způsobu jak za právnickou osobu jedná
 • kontrolní orgán a jeho členové
 • prokurista – také způsob jeho jednání, zda se prokura váže jen na určitou pobočku a další údaje
 • status veřejné prospěšnosti právnické osoby
 • še základního kapitálu s.r.o. Nebo akciové společnosti
 • den k němuž byl proveden zápis do OR

Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup