Rozhodčí řízení spotřebitelských sporů

Pro mimosoudní řešení sporů se využívá rozhodčí řízení. Ve vašem sporu či majetkovém řízení musí rozhodnout rozhodce, který je nezávislý a nestranný. Průběh rozhodčího řízení je neveřejné a na rozdíl od klasického soudního stání je mnohem levnější a rychlejší.

Jak rozhodčí řízení bude probíhat ?

Jako popud pro začátek řízení je žaloba. Obě strany v jeho průběhu mají stejnou příležitost k uplatnění svých práv. Rozhodčí řízení musí proběhnout co nejsmířlivějším způsobem. Obě sporné strany si mohou vybrat místo či soud, kde řízení bude probíhat. Také je nutné dohodnout postup, kterým bude spor proveden. Řízení probíhá ústní formou, ale jednodušší spory kdy je jasné už předem, kdo má pravdu mohou probíhat pouze formou písemnou, ale ústní jednání musí být vyloučeno ve smlouvě. Rozhoduje se pouze na základě předložených dokladů jako jsou faktury, smlouvy nebo směnka.

Kdo je rozhodce ?

Smírčí jednání vede pouze nezávislý rozhodce, který má za úkol provést jej v souladu se zákonem. Rozhodcem může být každý z nás, kdo má více než 18 let a má čistý trestní rejstřík a zároveň je způsobilý k právním úkonům a svéprávný. Mimo spory spotřebitelské není potřeba mít k vykonávání této funkce vzdělání právnické. Rozhodce může svou funkci odmítnout, pokud ji ale přijme, nemůže z ní jen tak odstoupit. Musí k tomu mít opravdu vážné důvody a musí s tím souhlasit obě strany sporu. Rozhodčí soudce musí rozhodčí řízení vést tak, aby došlo ke smíru obou stran.

Co je rozhodčí doložka ?

Rozhodčí doložka vám může způsobit značné komplikace především u spotřebitelského sporu. Neplatíte-li svůj závazek, věřitel se může na základě rozhodčí doložky domáhat svých peněz. Výsledek řízení je rozhodčí nález a je vykonatelný exekučně. Oběma stranám se doručuje v písemné podobě, pokud se strany nedohodly ve smlouvě jinak. Rozhodčí nález je soudně vykonatelný ve 130 zemích světa, včetně ČR. Nevýhodou je, že rozhodce může o sporu rozhodnout nebo podle hmotného prááva, ale podle svého uvážení.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup