Articles Posted in the " Újma " Category

  • Újma

    Újma

    Újma v českém právu může být majetkového i nemajetkového charakteru. Újma na jmění se označuje..