Úvěrový registr – co o mně prozrazuje?

Úvěrový registr je v ČR velmi žádaným tématem. Může za to fakt, že většina dlužníků stále nemá zcela jasný přehled o tom, za jakých podmínek se do rejstříku dostanou, co se bude dít, pokud je registr bude evidovat a jak se z této evidence dostat pryč.

V dnešním článku si vysvětlíme, jak registry fungují a jaké kroky je třeba podniknout, pokud se v nich najdeme.

Nejjednodušším způsobem však navěky zůstane úvěr vůbec nebrat a na potřebnou věc si postupně našetřit. Smutná skutečnost totiž dokazuje, že běžný Čech nejenže nezná registry, ale nezná ani principy čerpání úvěrů, což je pro něj velmi rizikové.

V registrech se tedy často objevují dlužníci, kteří neodhadli své možnosti, o úvěr požádali neuváženě a dostali se tak do problémů se splácením. Patříte mezi ně? V tom případě pokračujte ve čtení.

Kdy se ocitnu v úvěrovém registru?

Nelekejte se, ale možná v něm už jste a ani o tom netušíte. Do evidence se totiž dostanete i pokud jste o úvěr teprve požádali. Nezáleží na tom, zda Vám byl odsouhlasen a zda ho už čerpáte. Registr okamžitě zaznamená, že se o něj zajímáte. Banka nebo nebankovka odesílá informaci ihned po obdržení žádosti.

Záznam se navíc netýká pouze spotřebitelských úvěrů, ale i ostatních úvěrových produktů jako jsou hypotéka, kontokorentní úvěr (povolené přečerpání), kreditní karta s čerpatelných limitem a další. Evidence se týká fyzických osob, a taktéž podnikatelů.

Uložené informace se dále aktualizují jednou za měsíc. V budoucnu proto bude jasné, zda jste úvěr dostali a zda jej řádně splácíte nebo máte se splácením neočekávané problémy.

Je šance nedostat se do registru?

Ano. Každý má právo neudělit souhlas se zpracováním údajů o sobě. Tento krok však nedoporučujeme, protože v příštím poskytovateli vzbudí velkou nedůvěru. Ten se může rozhodnout peníze nepůjčit, protože pro něj vzniká velké riziko nesplacení.

Co všechno registr eviduje?

Zjednodušeně vše o Vaší historii a přítomnosti ohledně čerpání a splácení úvěrů.

  • Všechny uplynulé a aktuální úvěrové smlouvy
  • Celková výše úvěru
  • Výše splátek
  • Platební morálka (včasné splácení)
  • Předměty ručení + spoluručitelé

Všechny informace si můžete ověřit, ne však bezplatně.

Kdo se zajímá o mé informace v registru?

Odpověď je jednoduchá. Údaje jsou zajímavé pro každého, kdo Vám bude poskytovat úvěr v budoucnu. Je jasné, že negativní záznam bude svědčit ve Váš neprospěch a věřitel si v tom případě bude ověřovat příjmy a Vaše možnosti splatit starý, případně další úvěr.

Pokud se však prokáže, že jste své závazky řádně plnili, se splátkami jste nebyli zdržováni a spolupráce byla celkově bez problémů, tato informace bude hrát ve Váš prospěch. Při další půjčce Vám může být poskytnuta vyšší částka nebo zvýhodněné parametry úvěru (nižší úrok, výhodnější splátka , jiné výhody).

Vše závisí na konkrétním poskytovateli. Některý se přísně řídí registrem, jiný naopak přihlíží na Vaše aktuální možnosti splácení a „staré resty“ nezohledňuje. Informujte se u konkrétního poskytovatele.

Jak dlouho budu evidovaném?

Informace se uchovává po celou dobu trvání úvěrového vztahu + 5 let od jeho uplynutí. Případná negativní informace Vás tedy bude omezovat poměrně dlouhou dobu.

Všechny informace jsou evidovány i v případě, že jste v úvěrovém vztahu uveden pouze jako spoluručitel. Pokud přestane dlužník řádně splácet své závazky, veškerá odpovědnost spadá na spoluručitele, který se tak kvůli vlastní dobrosrdečnosti a snaze pomoci může dostat do velkých potíží.

Buďte opatrní a rozmyslete si, zda budete v někoho úvěrové smlouvě vystupovat jako spoluručitel. Exekutora nebude zajímat, zda zabírá majetky Vám nebo skutečnému dlužníkovi


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup